Текущие события

Нет предстоящих событий

Предстоящие события

Нет предстоящих событий

International Competition of Draughts Composition — REGULATIONS

13.02.2021

International Competition of Draughts Composition

“LIETUVA — 2021” organized by the Lithuanian draughts composition amateur’s union / Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (LŠKMS)

EDC CPI. ET. Lietuva-2021. Reglamentas ENG EDC CPI. ET. Lietuva-2021. Reglamentas RUS

Новости

Ladies and gentleman, let the games begin!